2Service B.V.

Santkamp 5 , 6836BE Arnhem

Email: info@2service.nl

Tel: +32(0)25 - 882998

BTW: 850349874B01